Leier OÜ

 

 

 

Igale korteriühistule määratakse ettevõtte poolt
professionaalne haldur, kelle ülesanneteks on:

- maja esmane ülevaatus, majanduskava koostamine ning edaspidine jälgimine 
- korteriühistu üldkoosoleku korraldamine 1 kord aastas
- 4 korda aastas korteriühistu juhatuse koosoleku korraldamine
- objekti visuaalne üle vaatamine 1 kord kvartalis ning ülevaatuse akti koostamine
- kulude-tulude, tegevuste ja võlglaste aruande esitamine korteriühistu juhatusele kokkulepitud aegadel 
- lepingute sõlmimise korraldamine või sõlmimine ning teenuse kvaliteedi kontroll 
- remonttööde ja järelevalve organiseerimine
- nõustamine objekti kindlustamisel; 
- majaelanike suulistele ja kirjalikele avaldustele vastamine 1 nädala jooksul

 

 Kinnisvara haldamine

Klienditeenindus:

Haldus ja hooldus:

+372 6009775

+372 53 2929 00